Odpowiedzialność właściciela warsztatu podczas napraw usterek

Żaden posiadacz samochodu nie lubi kiedy jego pojazd się psuje. Wiąże się to z wieloma uciążliwymi sytuacjami. Trzeba czekać, płacić i liczyć na to, że nie spotka nas żaden problem. A kłopoty się zdarzają. Często naprawy wykonane są źle i nie na czas. Czasami też może dojść do poważnych uszkodzeń czy nawet kradzieży. W poniższym artykule przedstawiamy najpopularniejsze kłopoty, które mogą nas spotkać i w których sytuacjach ich konsekwencje ponosi właściciel warsztatu samochodowego.

Przekraczanie ustalonych terminów w warsztacie samochodowym

Problemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.

W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.

Zapis ten, w sytuacji opóźnień w naprawach pociąga do odpowiedzialności warsztat samochodowy. W sytuacji przekroczenia terminu zleconej usługi warsztat odpowiedzialny jest za działanie siły wyższej. Nawet przypadkowe uszkodzenie pojazdu, lub jego utrata, nie zwalniają go z odpowiedzialności.

Słabej jakości usługa naprawy samochodu — Co dalej?

Bardzo częste jest złe wykonanie usługi, co może powodować kolejne uszkodzenia samochodu. Odpowiedzialność w tego typu sytuacji określona jest w dwóch miejscach: kontraktowym i deliktowym. W pierwszym przypadku odpowiedzialność wynika z umowy. W drugim z przepisów prawa.

Odpowiedzialność na mocy umowy świadczy, że za nieprawidłowe wykonanie lub niewykonanie zlecenia, odpowiedzialny jest dłużnik. Zwolniony z obowiązku może być, kiedy szkody wystąpiły w wyniku  okoliczności, za jakie nie ponosi odpowiedzialności.

Warsztat odpowiedzialny jest za przyjęty do naprawy pojazd, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, w przypadku wykonania naprawy. Znajdziemy je w artykule 638 kodeksu cywilnego. Kiedy w trakcie użytkowania pojazdu w czasie do 2 lat od reperacji zauważone zostaną pewne wady, klientowi należeć się będą żądania z tytułu rękojmi. Zakłada się w takim przypadku, że wada istniała już w chwili wydania samochodu właścicielowi.

Klient może wtedy domagać się wymiany na niewadliwy element, naprawy lub obniżenia ceny. To klient wybiera formę, która jest dla niego satysfakcjonująca i jest to wiążące dla warsztatu.

Kradzieże w warsztacie samochodowym — Kto za to odpowiada?

Umowa związana z naprawą pojazdu łączy w sobie cechy umowy o dzieło i umowy przechowania. Oznacza to, że warsztat zobowiązany jest przechować samochód na czas naprawy w niezmienionym stanie. Odpowiedzialny jest za niego także w przypadku kradzieży. To samo tyczy się obiektów znajdujących się w samochodzie.

Jeżeli dojdzie do kradzieży auta lub rzeczy się w nim znajdujących, wszelkie koszty spadają na właściciela warsztatu. Oddając samochód do naprawy, warsztat bierze za nie odpowiedzialność, tyczy się to też przedmiotów w nim pozostawionych. Warto zawsze oddać samochód w sprawdzone i zaufane miejsce. Dokładnie czytajmy i sprawdzajmy wszystkie umowy, a w sytuacji jakichkolwiek kradzieży zgłośmy to policji.

Informacje:
Ocena:
0.00/0
Oceń artykuł:

Komentarze 0

Brak komentarzy

Arykuły w kategorii Motoryzacja

Żaden posiadacz samochodu nie lubi kiedy jego pojazd się psuje. Wiąże się to z wieloma uciążliwymi sytuacjami. Trzeba czekać, płacić i liczyć na to, że nie spotka nas żaden problem. A kłopoty się zdarzają. Często naprawy wykonane są źle i nie na czas. Czasami też może dojść do poważnych uszkodzeń czy nawet kradzieży. W poniższym artykule przedstawiamy najpopularniejsze kłopoty, które mogą nas spotkać i w których sytuacjach ich konsekwencje ponosi właściciel warsztatu samochodowego.Przekraczanie ustalonych terminów w warsztacie samochodowymProblemy warsztatu mogą być spowodowane niewywiązaniem się z terminu naprawy. Odpowiedzialność warsztatu samochodowego za auto w takiej sytuacji rośnie.W artykule 478 kodeksu cywilnego jest zapisane, że dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za uszkodzenie bądź utratę przedmiotu świadczenia, chyba że utrata bądź uszkodzenie nastąpiłoby także wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w ...